مشاور املاک سهند

تولید


%body%

تولید و یادگیری در حوضه مدیریت و معاونت اجرایی
%createdate%

تولید و یادگیری در حوضه مدیریت و معاونت اجرایی

کسب نماد اعتماد دو ستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، حضور در هیات موسس و عضویت در هیات مدیره انجم